Advertisements

Tuesday, July 5, 2016

RAHCO YAANZA KUWEKA ALAMA ZA X NA KUTOA NOTISI KWA WANANCHI WOTE WALIOVAMIA HIFADHI YA RELI

Kampuni Hodhi ya Rasilimali za Reli (RAHCO) ilianzishwa mwaka 2007 kupitia sheria ya Reli namba 4 ya mwaka 2002. 

Lengo kubwa la kuanzishwa kwake ni kusimamia na kuendeleza miundombinu ya rasilimali za reli nchini. Kifungu cha 57(2) cha sheria ya reli kinabainisha wazi kuwa mtu yeyote haruhusiwi kufanya ujenzi wowote katika hifadhi ya njia za reli pasipo kibali kutoka RAHCO. 

Vile vile kifungu cha 4 cha sheria hiyo kinaelekeza kuwa hifadhi ya reli ni mita 15 kutoka katikati ya njia ya reli kwa pande zote kwa maeneo ya mjini na mita 30 kwa pande zote kwa maeneo ya vijijini. 

Kufuatia ukaguzi wa miundombinu na rasilimali za reli, RAHCO imebaini kuwa baadhi ya hifadhi ya reli pamoja na maeneo mengine inayoyasimamia yamevamiwa na wananchi. Kitendo cha kuvamia maeneo hayo ni ukiukaji wa sheria. 

Kwa hiyo, uongozi wa RAHCO unatoa taarifa ya kuwataka wale wote waliovamia na kujenga ndani ya hifadhi za reli na maeneo mengine inayoyasimamia kubomoa majengo yao ndani ya siku 30 baada ya kutolewa kwa tangazo hili. 

Kwa wale watakaokaidi agizo hili, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao ikiwa ni pamoja na RAHCO kuyabomoa majengo kwa gharama za wahusika waliokiuka sheria.

Imetolewa tarehe 25-04-2016 na:
MKURUGENZI MTENDAJI
Kampuni Hodhi ya Rasilimali za Reli (
RAHCO)
Simu: +255 (0)22 2127403 Barua pepe: md@rahco.go.tz

No comments: